top of page

La Fundació Guifré és una institució sense ànim de lucre,  amb caràcter assistencial, l'objecte principal de la qual és atendre de forma integral les necessitats de la gent gran.

bottom of page