La Fundació Guifré és una institució sense ànim de lucre,  amb caràcter assistencial, l'objecte principal de la qual és atendre de forma integral les necessitats de la gent gran.