top of page

Patronat

La Fundació Guifré es regeix per un PATRONAT. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant la seva sostenibilitat. El Patronat es reuneix de forma periòdica amb l’objectiu de contrastar els diferents programes de la Fundació, per aprobar/desaprobar i orientar en qüestions d’importància com són els pressupostos, el tancament econòmic, el Pla estratègic Institucional o reflexions que es fan sobre perspectives de futur. De conformitat amb el què disposa l’article 10 dels estatuts reguladors de la Fundació els set membres del Patronat seran designats a cada mandat municipal.

El membres del Patronat són:​
       - President         · Sr. Jordi Munell i Garcia
       - Vicepresident   · Sr. Miquel Rovira i Comas​
       - Vocals              · Sr. Josep Maria Creixans i Pons
                                  · Sra. Teresa Jordà i Roura
                                  · Sra. Anna Belén i Avilés
                                  · Sr. Ferran Pericàs i Rius
                                  · Sr. Miquel Vives Viñas
bottom of page