top of page

Centre de Dia
​​
És un servei d’acolliment diürn, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans  que permet a la persona usuària romandre en el seu domicili.
Els objectius generals consisteixen en facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, afavorir la recuperació  i/o el manteniment  del màxim grau d’autonomia personal i social proporcionant suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
Des del 1998 el Centre de Dia forma part del programa de Centres Col•laboradors de la Generalitat de Catalunya, i disposa de places públiques i privades.

bottom of page