top of page

Residència Assistida
​​És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans.
Els objectius generals consisteixen en facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavorir la recuperació o el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
Des del 1997 la Residència forma part del programa de Centres Col•laboradors de la Generalitat de Catalunya, i disposa de places públiques i privades.

bottom of page