top of page

La Fundació Guifré ofereix en un mateix edifici diversos serveis per donar resposta i una atenció integral a les diferents necessitats de les persones grans.

SERVEIS

La Fundació Guifré ofereix un ampli ventall de tallers i activitats adaptats als usuaris per donar resposta a totes les seves necessitats.

ACTIVITATS

Grups d'Estimulació Cognitiva (Taller de memòria i taller de psicoestimulació)
​Grups d'intervenció basada en l'estimulació cognitiva amb l'objectiu de estimular les funcions superiors(memòria, atenció, concentració, orientació, llenguatge expressiu i comprensiu, càlcul, praxis, reconeixement...) preservant-les el màxim temps possible, a més a més de potenciar la interacció i socialització dels participants.

 

Gimnàstica
Treball en grups reduïts segons el nivell de autonomia dels usuaris

 

Taller de Rehabilitació Funcional
Estimular la mobilitat de les EESS, la motricitat fina i gruixuda, recuperar la funcionalitat....
Ús de ajudes tècniques
Entrenament en l'ús d'ajudes tècniques, adaptacions i fèrules...
Animació
Manualitats de tot tipus, celebració de les festes tradicionals, sortides i excursions...
Trobada Intergeneracional
Trobada que permet un apropament de les persones grans a altres grups d'edat amb objectiu de compartir experiències, històries, punts de vista, inquietuds, enfortint els llaços de relació, el dinamisme, l'alegria i la imaginació.
Intervenció Psicològica Individual
Intervencions formals i informals amb usuaris, famílies, valoracions cognitives, estimulació cognitiva individualitzada...

 

Intervenció de Fisioteràpia Individual
Intervencions individualitzades amb usuaris, valoracions de fisioteràpia, informació i orientació a famílies...

 

Intervenció de Teràpia Ocupacional individual
Intervencions individualitzades amb usuaris en les AVD, valoracions de Teràpia, informació i orientació a famílies...

 

Atenció individualitzada d'Infermeria
Intervencions individualitzades amb usuaris, valoracions d'infermeria, coordinació amb alres serveis, informació i orientació a famílies...

 

Atenció social individualitzada
Intervencions individualitzades, informació i orientació a usuaris i famílies, valoracions socials, coordinació amb alres serveis...
i moltes altres...
bottom of page